Monday, September 16, 2002

rider (RX-7 Type R FD3S): Re: RX7 FD3S


【 在 quiet (檸檬汽水~^^) 的大作中提到: 】
: 【 在 rider (RX-7 Type R FD3S) 的大作中提到: 】
: : ^^^^^^^
: : 不是李威拉...^^!
: 最好是你有李威這麼帥啦~~
: 人家是青龍幫太子爺~~
: 你是蚯蚓幫太子爺啦~~
^^^^^^^^
小昌昌國文還不賴嘛.....^^

--
No comments: