Monday, September 23, 2002

rider (RX-7 Type R FD3S): Re: 忘不了的花蓮...


【 在 ending (東廠小太監) 的大作中提到: 】
: 【 在 memo (般若) 的大作中提到: 】
: : 還是一直想去耶.
: : 不知道為什麼.
: : 呵呵.
: : 先把P9拿到手,
: : 就衝去,不然又有期中考啦...
: 耶耶耶~~翹課~~~

巧克(撞球使用的)...^^

哈哈...
--
No comments: