Wednesday, October 9, 2002

quiet (檸檬汽水~^^): Re: 我想作個好男人


那我有獎品嗎? ^^
【 在 memo (這樣也很好過) 的大作中提到: 】
: 【 在 quiet (檸檬汽水~^^) 的大作中提到: 】
: 快要...一千了...^^
: 加油啊.
: : 春風少年兄
: : 作詞:陳世杰/林強 作曲:林強 編曲:Donald Ashley
: : 伊每天轉來轉去四界逡 好像吃飽閒閒攏無代誌倘好做
: : 世大問伊將來到底要如何 伊說伴晡大家還是聽攏沒
: : 春風微微吹來微微透心肝 伊猶原一人散散 大聲唱歌彈吉他
: : 朋友為伊煩惱為伊在頭痛 伊講我老神在在 請你大家免驚惶
: : 伊是春風少年兄 沒人和伊來作伴 心情輕鬆真快活 為著理想來打拼
: : 伊是春風少年兄 不是歌星不出名 平常時就愛唱歌 歡喜到底 唱給你來聽
: : 有一日伊跟父母說伊想欲離開去打拼
: : 他們一時不知欲按怎反應煞來未出聲
: : 只有恬恬搖頭怨嘆飼子養得這呢大 如今當作出門丟掉一個子
: : 伊是春風少年兄 沒人和伊來作伴 心情輕鬆真快活 為著理想來打拼
: : 伊是春風少年兄 不是歌星不出名 平常時就愛唱歌 為著理想來打拼
: : 伊是春風少年兄 沒人和伊來作伴 心情輕鬆真快活 為著理想來打拼. . .


--


No comments: